اعتصاب غذایی دوازده روزه‌ در اعتراض به محدودیت های طالبان بر زنان
اعتصاب غذایی دوازده روزه‌ در اعتراض به محدودیت های طالبان بر زنان

اعتصاب غذایی دوازده روزه‌ در اعتراض به محدودیت های طالبان بر زنان خبرگزاری زنان افغانستان: تمنا زریاب پریانی یکی از زنان معترض که به دلیل اعتراضات مدنی علیه گروه طالبان زندانی شده بود اکنون با چند معترض دیگر در اعتراض به محدودیت های روز افزون طالبان بر زنان و بی توجهی سازمانهای بین المللی به […]

اعتصاب غذایی دوازده روزه‌ در اعتراض به محدودیت های طالبان بر زنان

خبرگزاری زنان افغانستان: تمنا زریاب پریانی یکی از زنان معترض که به دلیل اعتراضات مدنی علیه گروه طالبان زندانی شده بود اکنون با چند معترض دیگر در اعتراض به محدودیت های روز افزون طالبان بر زنان و بی توجهی سازمانهای بین المللی به زنان ودختران افغانستان دست به اعتصاب غذایی زده است.

تمنا پریانی در شهر کلن آلمان یک اعتصاب غذایی دوازده روزه را روز گذشته(جمعه، ۱۰ سنبله) آغاز کرده و از جهانیان می‌خواهد که آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسند.

تمنا در دومین روز اعتصاب غذایی خود از سایر فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر خواسته است تا او را همراهی کنند او در پیامی به رسانه ها نوشته است:« با آن‌که گفتن ها در کسی اثری ندارد، ولی بازهم میخواهم تاکید کنم، تا زمانیکه ما از خود گذری نداشته‌ باشیم به آزادی انسانی‌ نمی‌رسیم.»

خانم پریانی تاکید کرده است که فعالان حقوق زن خود را به جای زنانی بگذارند که در زندانهای مخوف طالبان شکنجه شده ومورد تجاوز قرار میگیرند و نگذارند صدای زنان خاموش و سرکوب شوند.

او نوشته است:«با یک‌تمنا کاری صورت نمی گیرد، وجدان های بیدار بیشتر نیاز است تا اندکی از کار و زندگی شخصی شان بگذرند و صدای مردمِ تحت ظلم و اسارت شوند.»

او همچنان با اشاره به تجربه‌ی وحشتناکی از زندان طالبان نوشته است که او فرصت خوشگزرانی و لذت بردن از زندگی را دارد اما دادخواهی برای زنان و دختران افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد.

«من می‌توانم هزاران سرگرمی و خوشگذرانی های قشنگ داشته باشم تا سبب شود موهای سرم بیشتر از این سفید نشود و در ۲۵ سالگی خطوط دور چشمم شبیه افراد چهل ساله به نظر نیاید و از درد مفاصل شبیه مار زخمی بخودم بپیچم. من هم باید به ورزش و کار و درس و مدرسه برسم اما از همه اش گذشته ام تا اندکی خود را جای آنهایی قرار بدهیم که حق نفس کشیدن را در کشور خود ندارند.»

نزدیکان خانم پریانی در دومین روز اعتراض و اعتصاب غذایی او در آلمان وضعیت سلامتی اش را خوب توصیف نکردند درحالی که قرار است او ده روز دیگر در اعتصاب غذایی باشد. شماری از زنان دیگر می‌گویند که سازمانهای حقوق بشری باید در برای تحقق حقوق زنان در افغانستان تجدید تعهد کنند.