اعلامیه جنبش زنان پنجره امید افغانستان برای به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان
اعلامیه جنبش زنان پنجره امید افغانستان برای به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان معترض «جنبش زنان پنجره امید افغانستان» برای به رسمیت شناسی اپارتاید جنسینی و توقف جنایات علیه ساکنین هزاره جات در فضای سر بسته و با نشر اعلامیه‌ای دست به اعتراض زده اند. آنان می‌گویند که طی دوسال تسلط طالبان درافغانستان، زنان با درنظر داشت جنسیت شان به طور سیستماتیک […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان معترض «جنبش زنان پنجره امید افغانستان» برای به رسمیت شناسی اپارتاید جنسینی و توقف جنایات علیه ساکنین هزاره جات در فضای سر بسته و با نشر اعلامیه‌ای دست به اعتراض زده اند.

آنان می‌گویند که طی دوسال تسلط طالبان درافغانستان، زنان با درنظر داشت جنسیت شان به طور سیستماتیک از حقوق انسانی شان محروم وازصحنه اجتماع حذف شده است.

دادخواهی ها واعتراضات زنان برای به دست‌ آوردن حقوق اساسی شان به بدترین شیوه قرون اوستایی پاسخ داده شده است. این یک اپارتاید جنسیتی است که باید به رسمیت شناخته شود.

در ادامه این اعلامیه آمده است:«اعضای جنبش زنان پنجره امید از اهداف اعتصاب غذایی معترضین حمایت نموده خواهان به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی هستیم.

ما از اهداف اعتصاب غذایی مهره فابی فعال ال جی بی تی کیو کشور خود حمایت می‌کنیم و خواهان حقوق برابر برای این طیف جامعه انسانی هستیم».

این در حالی‌ست که در چندین ماه اخیر، شمار زیادی از زنان معترض افغانستانی بخاطر به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان دست به اعتراض زده اند و از سازمان‌ها بین‌المللی و نهادهای حامی زنان می‌خواهند که در برابر چالش‌های زنان افغانستان سکوت اختیار نکنند.