اعلامیه مطبوعاتی جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در پیوند به سومین نشست دوحه
اعلامیه مطبوعاتی جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در پیوند به سومین نشست دوحه

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان