اعلامیه مطبوعاتی: گروه دادخواهان زن برای رسانه ۱۷ مارچ ۲۰۲۴
اعلامیه مطبوعاتی: گروه دادخواهان زن برای رسانه ۱۷ مارچ ۲۰۲۴
در حالی روز ملی خبرنگار را در افغانستان تجلیل می کنیم که متاسفانه وضعیت خبرنگاران خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فاجعه بار است. خبرنگاران با محدودیت‌ها، تهدیدها و محرومیت از حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات روبرو هستند.

در حالی روز ملی خبرنگار را در افغانستان تجلیل می کنیم که متاسفانه وضعیت خبرنگاران خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فاجعه بار است. خبرنگاران با محدودیت‌ها، تهدیدها و محرومیت از حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات روبرو هستند.

به عنوان مثال، زنان خبرنگار مجبور به پوشیدن حجاب اجباری و پوشاندن چهره شان در هنگام انجام وظیفه هستند که این امر باعث محدودیت شدید در فعالیت‌های حرفه‌ای و خطرات فراوان برای آنها شده است. علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهند که خبرنگاران، به‌ویژه زنان خبرنگار، با دستگیری، شکنجه، تهدید، حمله و قتل روبرو بوده اند. این اقدامات ضد آزادی بیان نه تنها باعث تضعیف روحیه و اعتماد به نفس خبرنگاران شده، بلکه زندگی و امنیت آنها را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.

گروه دادخواهان زن برای رسانه، از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر میخواهد که فشارهای لازم بر طالبان به‌‌ویژه در زمینه حمایت از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران، به‌ویژه زنان خبرنگار، اعمال کنند و این گروه را در مقابل اقدامات شان پاسخگو بسازند . ما از همه کسانی که به مبارزه برای حقوق بشر و آزادی بیان در افغانستان همچنان تلاش می کنند صمیمانه قدردانی نموده و از تلاش‌های آنها برای بهتر شدن وضعیت خبرنگاران سپاس‌گزاری می‌کنیم.

با امید به آینده بهتر و تلاش مشترک برای ایجاد یک محیط امن و آزاد برای خبرنگاران، به‌ویژه زنان خبرنگار، تلاش خواهیم کرد.

به امید آزادی و برابری

گروه دادخواهان زن برای رسانه

  • نویسنده : گروه دادخواهان زن برای رسانه
  • منبع خبر : گروه دادخواهان زن برای رسانه