اعلامیه مطبوعاتی: گروه دادخواهان زن در رسانه
اعلامیه مطبوعاتی: گروه دادخواهان زن در رسانه
گروه دادخواهی زنان در رسانه اقدام اخیر طالبان در پیوند به منع دختران از تماس تلفنی با رادیوهای محلی در ولایت خوست را خلاف تمامی موازین حقوق بشری دانسته و آنرا شدیدا تقبیح می نماید.

در پیوند به منع دختران از تماس تلفنی با رادیوهای محلی در ولایت خوست،

۲۸ فبروری ۲۰۲۴

گروه دادخواهی زنان در رسانه اقدام اخیر طالبان در پیوند به منع دختران از تماس تلفنی با رادیوهای محلی در ولایت خوست را خلاف تمامی موازین حقوق بشری دانسته و آنرا شدیدا تقبیح می نماید.

این اقدام توسط طالبان نه تنها یک عقبگرد بوده، بلکه با ایجاد محدودیت‌ها و تبعیض علیه زنان، آنان را از فرصت‌های توسعه و شرکت فعال در زندگی اجتماعی و اقتصادی باز می‌دارد. این تصمیمات غیرانسانی، بر خلاف اصول حقوق بشر و برابری جنسیتی است و نشان‌دهنده نادیده گرفتن نیازها و حقوق زنان در جامعه است.

با توجه به این اقدامات ناپسند، ما از سازمان ملل متحد تقاضا داریم که با اقدام فوری و قاطع، این اقدامات غیر انسانی طالبان را متوقف کرده و حقوق زنان را تضمین نماید.در شرایطی که آپارتاید جنسیتی به اشکال متختلف در أفغانستان توسط طالبان اعمال می شود٬ ضروری است تا سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و محاکمه عاملان آن اقدام عملی روی دست بگیرد.

ما باور داریم که هر شهروند، به شمول زنان و دختران، حق آزادی از تلفن را دارند و هیچ نهاد یا گروهی نباید در این حق دخالت کند. منع تماس تلفن دختران با رادیوهای محلی توسط طالبان، یک دخالت أشکار در أمور شخصی شهروندان و وضع محدودیتهای بیشتر بر زنان می باشد که به طور آشکار نقض حقوق بشر و نمونه ای از آپارتاید جنسیتی است.

ما یک بار دیگر و با تاکید از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی تقاضا داریم که به وضعیت غیر انسانی و نقض گسترده حقوق زنان در أفغانستان توجه جدی نموده و اقدامات جدی و عملی را برای پایان دادن به این ظلم و بی عدالتی روی دست بگیرند.

به امید صلح و آزادی

گروه دادخواهان زن در رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

  • نویسنده : گروه دادخواهان زن برای رسانه
  • منبع خبر : گروه دادخواهان زن برای رسانه