اعلام پنج روز عزای عمومی در ایران 
اعلام پنج روز عزای عمومی در ایران 
علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران با نشر پیامی از قربانیان سقوط چرخبال منحیث انسان های خدمت‌گذار یاد کرده و از معاون اول رئیس جمهور خواسته تا زمینه انتخابات زود هنگام را در کمتر از دوماه فراهم سازد. 

علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران با نشر پیامی از قربانیان سقوط چرخبال منحیث انسان های خدمت‌گذار یاد کرده و از معاون اول رئیس جمهور خواسته تا زمینه انتخابات زود هنگام را در کمتر از دوماه فراهم سازد.

هر چند او راجع به زمان و مکان مراسم به خاکسپاری، اشاره ای نکرده مگر از پنج روز عزای ملی خبر داده است. .

قبل از ایران،پاکستان کشور همسایه یک‌روز، لبنان سه روز و سوریه سه روز را عزای عمومی اعلام کرده است.

رئیسی فردی دانسته می‌شد که در صورت مرگ رهبر مذهبی به آن کرسی می‌رسید.

رئیسی در انتخاباتی منحیث رئیس جمهور تعیین شد که میزان مشارکت رأی دهندگان در تناسب با انتخابات های قبلی کم بود.

 

خبرگزاری زنان افغان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان