افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران در ادامه‌ی بسته بودن دروازه‌های مکاتب در افغانستان
افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران در ادامه‌ی بسته بودن دروازه‌های مکاتب در افغانستان

خبرگزاری زنان افغانستان: با گذشت دوسال از تسلط طالبان هنوز دورازه‌های مکاتب و دانشگاه بروی دختران بسته است، محدودیتی که وزنه‌ی آن بر شانه‌ی دختران افغان سنگینی می‌کند. طالبان بارها گفتند که مکاتب و دانشگاه بزودی برای دختران باز خواهند شد. اما این تا کنون جامه‌ی عمل نپوشیده است و ادامه‌ آن پای صدها دختران […]


خبرگزاری زنان افغانستان: با گذشت دوسال از تسلط طالبان هنوز دورازه‌های مکاتب و دانشگاه بروی دختران بسته است، محدودیتی که وزنه‌ی آن بر شانه‌ی دختران افغان سنگینی می‌کند. طالبان بارها گفتند که مکاتب و دانشگاه بزودی برای دختران باز خواهند شد. اما این تا کنون جامه‌ی عمل نپوشیده است و ادامه‌ آن پای صدها دختران بازمانده از آموزش را بسوی ازدواج‌های زیر سن و اجباری کشانیده است.

انیسه یکی از این دختران بازمانده از آموزش است که تا صنف نهم مکتب را ادامه داده. او می‌گوید پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و یک سال در انتظار برای باز شدن آن سرانجام مجبور شده به ازدواج اجباری تن دهد.

انیسه به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید، با آنکه هرگز علاقه ازدواج را نداشته اما، والدین‌اش او را ناگزیر کرده تا با پسر کاکایش ازدواج کند.

انیسه می‌افزاید که در روستای وی، دو دختر دیگر نیز همانند او قربانی ازدواج‌های اجباری شده‌اند.

فقر، خشونت، محدودیت طالبان بر دختران، از علت‌های ازدواج‌های اجباری گفته می‌شود.

در حالیکه هنوز روشن نیست چه زمانی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بروی دختران بازگشایی می‌شود، شماری از دختران در مناطق مرکزی بار دیگر از طالبان می‌خواهند که به حقوق آنان احترام بگذارند و اجازه دهند مکاتب بروی دختران باز شود تا جلو خشونت‌های خانواده‌گی و ازدواج‌های اجباری گرفته شود.