افزایش بیش از حد خودکشی دختران نوجوان در حکومت طا.لبان
افزایش بیش از حد خودکشی دختران نوجوان در حکومت طا.لبان

خبرگزاری زنان افغانستان: دختر بچه‌ی نو جوانی در ولایت “ارزگان” خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش خاتمه داده است. یک منبع معتبر به خبرگزاری زنان افغانستان گفت؛ این دختر بچه‌ی نوجوان باشنده‌ی منطقه “جوی نو” که ۱۲ سال سن داشته است خودش را حلق آویز کرده و به زندگی اش خاتمه داده است. طا.لبان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: دختر بچه‌ی نو جوانی در ولایت “ارزگان” خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش خاتمه داده است.

یک منبع معتبر به خبرگزاری زنان افغانستان گفت؛ این دختر بچه‌ی نوجوان باشنده‌ی منطقه “جوی نو” که ۱۲ سال سن داشته است خودش را حلق آویز کرده و به زندگی اش خاتمه داده است.

طا.لبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده اند.

در افغانستان ما هر روز شاهد از دست دادن دختران “نوجوان” هستیم که علت این خود کشی‌ها روشن و واضح است.

دختران خورد سال به دلیل فقر، بی‌سوادی، خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های زیر سن، ازدواج‌های اجباری، کارهای شاقه، دست به خود کشی می‌زنند.