افزایش بیماری مختلف در میان زنان و کودکان در بامیان
افزایش بیماری مختلف در میان زنان و کودکان در بامیان

خبرگزاری زنان افغان: همزمان با سردی زمستان داکتران در شفاخانه‌‌ی انتانی بامیان می‌گویند، بیماری های مختلفی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت افزایش یافته است. به گفته‌ی داکتران این بیماری‌ها، شامل، ذوکام، گلون‌دردی، سینه‌بغل و زردی سیاه هستند که بیشتر در میان زنان و کودکان گسترش یافته است. شماری از بیماران که کم‌تر از یک […]

خبرگزاری زنان افغان: همزمان با سردی زمستان داکتران در شفاخانه‌‌ی انتانی بامیان می‌گویند، بیماری های مختلفی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت افزایش یافته است.

به گفته‌ی داکتران این بیماری‌ها، شامل، ذوکام، گلون‌دردی، سینه‌بغل و زردی سیاه هستند که بیشتر در میان زنان و کودکان گسترش یافته است.

شماری از بیماران که کم‌تر از یک هفته در بستر درمان هستند می‌گویند، صدها نفر در قریه‌های شان به اینگونه بیماری‌ها مبتلا شده‌اند که زیادی از آنها توان خرید دارو را ندارند.

در عین حال داکتران از کمبود بستر در شفاخانه‌ی انتانی بامیان خبر می‌داده می‌گویند روزانه دست‌کم ۲۰ نفر را در این شفاخانه تحت درمان می‌گیرند.

از سوی دیگر سردی هوا، مشکلات اقتصادی و بیکاری سبب آن شده است که زیادی از خانواده‌ها توان گرم کردن خانه‌های شانرا ندارند و در بیشتر اوقات زندگی شانرا در سرمای زمستان سپری می‌کنند.