افزایش بیکاری و فقر اقتصادی میان زنان ولایت فراه
افزایش بیکاری و فقر اقتصادی میان زنان ولایت فراه

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان در ولایت فراه می‌گویند به دلیل وضع محدودیت‌ها در برابر زنان مجبور شده اند وظایف خود را چند ماه پیش از دست دهند و بیکاری سبب شده است که با مشکلات اقتصادی رو به شوند. اکثریت زنان شاغل، کسانی هستند که سرپرست خانواده‌های شان بوده و آنانی که وظایف […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان در ولایت فراه می‌گویند به دلیل وضع محدودیت‌ها در برابر زنان مجبور شده اند وظایف خود را چند ماه پیش از دست دهند و بیکاری سبب شده است که با مشکلات اقتصادی رو به شوند.

اکثریت زنان شاغل، کسانی هستند که سرپرست خانواده‌های شان بوده و آنانی که وظایف خود را از دست داده اند می‌گویند به مشکل شب و روز خود را سپری می‌کنند و نگران آمدن زمستان پیش رو هستند.

سمیه رضایی، یک از زنانی است که در ولایت فراه به عنوان مدیر اجرایی در یکی از ادارات ایفای وظیفه می‌کرد اما بعد از وضع محدودیت‌ها در برابر زنان بیکار شده است.

وی می‌گوید:«یک قسمتی از مصارف خانه به دوش من بود و باید کار می‌کردم اما بعد از بیکار شدنم با مشکلات اقتصادی زیادی رو به رو شدیم چون شوهرم به تنهایی کار می‌کرد و پولی که بدست می‌آورد بخاطر مصارف خانه کفایت نمی‌کرد».

شماری از این زنان می‌گویند که خانه نشینی و بیکاری باعث شده تا در وضعیت بد روحی و روانی قرار بگیرند.

زرمینه سادات، یک تن از استادان صنف دهم در ولایت فراه بود که بعد از بسته شدن مکاتب دخترانه به یکی از ولسوالی‌های دور دست تبدیل اما به دلیا دور بودن راه نتوانست وظیفه خود را ادامه دهد و اکنون در خانه خیاطی می‌کند.

وی می‌گوید:«سرپرست خانواده خود هستم و مجبورم از یک طریقی برای اطفال حداقل نان خشک پیدا کنم و به همین خاطر خیاطی می‌کنم اما پولی که بدست میاورم برایم کافی نیست. هنوز که زمستان نشده اطفالم بخاطر سردی هوا از طرف شب مریض شدن حیرانم زمستان که آمد چکار کنم».

بعد از وضع محدودیت‌های در برابر کار زنان، شمار زیادی از آنان که کار خود را از دست داده و با مشکلات شدید اقتصادی رو به رو شده اند.

طی دو سال گذشته مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد، محدودیت‌های کار در برابر زنان باعث شد تا یک تعداد آنان مانند استادان دانشگاه و کارمندان دولتی وظایف شان را ترک کنند.

نهادها و سازمان‌های جهانی در رابطه به وضعیت نگران کننده زنان واکنش‌های زیادی را نشان داده و از حکومت طالبان خواسته اند تا محدودیت‌ها را برطرف کنند اما تا اکنون این واکنش‌ها نتیجه‌ی در قبال نداشته است.