افزایش خشونت علیه کودکان در مکاتب و مدارس دینی
افزایش خشونت علیه کودکان در مکاتب و مدارس دینی
خانواده‌های دانش‌آموزان در قندهار به رسانه ‌ها می‌گویند که فرزندان‌شان در مکاتب و مدارس دینی مورد لت‌وکوب قرار می‌گیرند.

خانواده‌های دانش‌آموزان در قندهار به رسانه ‌ها می‌گویند که فرزندان‌شان در مکاتب و مدارس دینی مورد لت‌وکوب قرار می‌گیرند.

آنان امروز دو‌شنبه، ۲۴ ثور، به رسانه ها تایید می‌کنند که آموزگاران و ملاها در مراکز آموزشی، دانش‌آموزان را با چوب و کیبل مجازات می‌کنند که باعث شده کودکان انگیزه یادگیری را از دست بدهند.

تعداد از این خانواده‌ها به رسانه ها می‌گویند که بدرفتاری و مجازات شدید سبب شده‌ است که کودکان‌ از رفتن به مکاتب و مدارس دینی دلسرد شوند.

والدینی که به دلایل امنیتی نخواستند از آن‌ها نامی برده شود، می‌گویند کودکان‌شان در مکاتب و مدارس دینی از سوی معلمان و ملاها به طرز «وحشیانه‌ و بی‌رحمانه»ای لت‌وکوب شده‌اند. و آثار آن بطور واضح در بدن کودکان شان دیده می‌شود.

یکی از این خانواده‌‌ها گفت:« برخورد و رفتار ملا‌ها باعث دلسردی و بیزاری کودکان ما از نام مکتب و مدرسه شده است.»

برخی از این خانواده‌ها می‌گویند که از برخورد نادرست آموزگاران و ملا‌ها در مکاتب و مدارس، بارها به ریاست معارف این ولایت و دیگر نهادهای مسئول شکایت کرده‌اند، اما به گفته آن‌ها، این شکایت‌ها هیچ تغییری در رفتار ملاها و آموزگاران نیاورده‌ است.

لازم به ذکر است که چند قبل، ۳۰ تن از دانش‌آموزان در مدرسه تخار از سوی ملای مدرسه به گونه وحشیانه‌ای لت‌وکوب شده بودند.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، خشونت علیه کودکان در مکاتب و مدارس دینی بطور چشمگیری افزایش یافته است و این روند همچنان در حال افزایش است.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان