افزایش فقر با رسیدن فصل زمستان در مناطق مرکزی
افزایش فقر با رسیدن فصل زمستان در مناطق مرکزی

خبرگزار ی زنان افغان: همزمان با رسیدن فصل زمستان فقر و بیکاری در مناطق مرکز بخصوص ولایت‌های بامیان و دایکندی افزایش چشمیگیری یافته و نگرانی صدها خانواده را بر انگیخته است. علی‌جان باشنده بامیان است و مصارف ۱۱ عضو خانواده‌ی خود را از طریق کارگری توسط کراچی تامین می‌کند، اما او می‌گوید، روزانه بطور میانگین […]

خبرگزار ی زنان افغان: همزمان با رسیدن فصل زمستان فقر و بیکاری در مناطق مرکز بخصوص ولایت‌های بامیان و دایکندی افزایش چشمیگیری یافته و نگرانی صدها خانواده را بر انگیخته است.

علی‌جان باشنده بامیان است و مصارف ۱۱ عضو خانواده‌ی خود را از طریق کارگری توسط کراچی تامین می‌کند، اما او می‌گوید، روزانه بطور میانگین کمتر از ۱۰۰ افغانی عواید بدست می‌آورد که با این مبلغ نمی‌تواند مصارف خانواده‌ی خود را بخوبی تامین کند.

علی‌جان می‌گوید، در سال‌های گذشته سه دخترش را در مراکز آموزشی زمستانی بخاطر فراگیری آموزش روان می‌کرد، اما امسال هیچ یکی از این دخترانش نمی‌تواند درس بخوانند.

او با آنکه نگران آینده خانواده‌اش است گفت: “زمستان از راه رسیده و ما هیچ آمادگی نداریم، نه سوخت داریم و نه پول کافی برای خرید مواد خوراکی، سه دخترانم بخاطر نبود پول به کورس رفته نمی‌توانند، حیرانم که چه کار کنم هیچ کاری از دستم بر نمی‌آید.”

همزمان با این شماری از باشندگان دایکندی که در بامیان بخاطری کارگری آمده اند از وضعیت بد اقتصادی شکایت می‌کنند و می‌گویند، حتی مصارف خود شانرا تامین نمی‌توانند.

محمد رحیم باشنده ولسوالی میرامور دایکندی به خبرگزاری زنان افغان گفت: اکنون همسرش شریفه تنها سرپرست خانواده‌اش در دایکندی است که کمترین نیازهای مورد نیاز خود را ندارند. او می‌گوید، بیش از سه ماه می‌شود که به خانه‌اش پول نفرستاده و نگران زمستان فرزندانش است.

سرمای سخت زمستان و گسترش بی پیشینه‌ی فقر بر مشکلات خانواده‌ها در بامیان و دایکندی افزوده است.

با این حال برخی از آنان چشم انتظار کمک های موسسات در سردی زمستان هستند.