افزایش فقر و بیکاری؛ رو آوردن شمار زیاد کودکان به کارهای شاقه در تخار
افزایش فقر و بیکاری؛ رو آوردن شمار زیاد کودکان به کارهای شاقه در تخار

خبرگزاری زنان افغانستان: با حاکمیت دوباره طا.لبان یکی از چالش‌هایی که عرصه زندگی را به شهروندان کشور مخصوصا کودکان تنگ کرده فقر و بیکاری است، افزایش فقر و بیکاری باعث افزایش کودکان کار در کشور نیز شده است. کودکان طی بیش از دو سال گذشته در سراسر کشور مخصوصا ولایات شمالی کشور به دلیل فقر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با حاکمیت دوباره طا.لبان یکی از چالش‌هایی که عرصه زندگی را به شهروندان کشور مخصوصا کودکان تنگ کرده فقر و بیکاری است، افزایش فقر و بیکاری باعث افزایش کودکان کار در کشور نیز شده است.

کودکان طی بیش از دو سال گذشته در سراسر کشور مخصوصا ولایات شمالی کشور به دلیل فقر و مشکلات گسترده‌ی اقتصادی ناگزیر به ترک مکتب و رو آوردن به کارهای شاق و طاقت فرسا شده اند.

یوسف کودک کارگر در ولایت تخار است، می‌گوید: «پدرم دوسال قبل کشته شد و من بعد از او نان آور خانواده‌ی خود هستم، بخاطر فقر و مشکلات اقتصادی دیگه مکتب رفته نتوانستم، حالی در یک مستری‌خانه کار می‌کنم تا یک لقمه نان به خانه برده بتوانم.»

در ولایت تخار کودکان زیادی به دلیل وضعیت بد اقتصادی به کارهای شاقه رو آورده اند، طبق معلومات ریاست کار و امور اجتماعی ولایت تخار همین اکنون بیش از ۴ هزار کودک در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت مشغول کارهای شاق هستند.

اکثر این کودکان با وجود اینکه علاقه زیاد به آموزش و تعلیم دارند، به دلیل مشکلات اقتصادی از آموزش به دور و محروم مانده اند.

کودکان و زنان از آسیب پذیرترین قشر جامعه در افغانستان محسوب شده و با چالش‌های زیادی روبرو و دست و پنجه نرم می‌کنند.