افزایش مدارس دینی طا.لبان؛ ترویج افراطیت و پیامدهای ناگوار
افزایش مدارس دینی طا.لبان؛ ترویج افراطیت و پیامدهای ناگوار

خبرگزاری زنان افغانستان: با به قدرت رسیدن رژیم طا.لبان تاکید به توسعه مدارس دینی در سراسر افغانستان از سوی این گروه صورت گرفته است. حالا دو‌ سال و چندین ماه از حکومت طا.لبان می‌گذرد، آمارهای وزارت معارف طا.لبان نشان می‌دهد که تعداد مدارس دینی رسمی طی این مدت به “پنج برابر” در افغانستان افزایش یافته […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با به قدرت رسیدن رژیم طا.لبان تاکید به توسعه مدارس دینی در سراسر افغانستان از سوی این گروه صورت گرفته است.

حالا دو‌ سال و چندین ماه از حکومت طا.لبان می‌گذرد، آمارهای وزارت معارف طا.لبان نشان می‌دهد که تعداد مدارس دینی رسمی طی این مدت به “پنج برابر” در افغانستان افزایش یافته است.

طبق آماری که ریاست مدارس و دارالحفاظ‌های طا.لبان داشته در حال حاضر در افغانستان ۶۸۳۰ مدرسه رسمی وجود دارد.

هرچند افغانستان یک جامعه مذهبی است و هر فرد معلومات مرتبط به دین و مذهب را نظر به ضرورت خویش در سطح ابتدایی و عالی فرا می‌گیرند، همین دلیل توجه خاص مردم را نسبت به مدارس دینی جلب کرده است. اما دراین دو سال اخیر، فرمان‌هایی از سوی رهبر طا.لبان در مورد ایجاد مدارس و دارالحفاظ‌ها صادر شده است.

این مدارس، ذهن و روان دانش‌آموزان را به سوی افراطیت ایدولوژی سازی سوق داده و شست‌وشوی مغزی می‌دهند.

دارالحفاظ‌ها و مدارس دینی مسائلی را نمی‌آموزانند که در تغییر زندگی و آینده‌ای دانش‌آموزان کوچک‌ترین نقشی را داشته باشد. بلکه این مدارس سنگ‌بنای طا.لبان را محک‌تر کرده و طرفداران شان را افزایش می‌دهند.

پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب به روی دختران تعدادی از دختران به ناچار به مدارس دینی روی آوردند، گرچه مدرسه رفتن و موضوعاتی که در آن‌جا تدریس می‌شود، هیچگاه مطابق با میل و رغبت دانش‌آموزان نبوده، بنابر گفته‌ی یکی از دانش‌آموزان «آن‌ها اگر به مدرسه نروند مجبور به خانه نشینی، ازدواج اجباری می‌شوند و باید در انتظار پیامدهای سخت و ناگوار باشند.»

پیداست که مدارس دینی مشکل تعلیم و تحصیل را در افغانستان حل نمی‌تواند. طا.لبان اطفال و نوجوانان را در مراکز دینی شستشوی مغزی می‌دهند که این امر بر آینده‌ی افغانستان بسیار خطرناک و پیامد های ناگوار درپی خواهد داشت. ما برای دراز مدت شاهد یک جامعه بی سواد، مذهبی و افراطی خواهیم بود.