افزایش ۴۰ درصدی  زنان معتاد در افغانستان
افزایش ۴۰ درصدی  زنان معتاد در افغانستان

بر اساس آمار وزارت صحت افغانستان، شمار کلی معتادان در کشور به ۲ و نیم میلیون نفر می‌رسد و نزدیک به ۸۵۰ هزار آن زن هستند. مسئولان این وزارت می‌گویند، هیچ ولسوالی نیست که دست‌کم چند زن در آن معتاد نباشد. عبدالشکور حیدری معاون اداره کاهش تقاضای مواد مخدر در این وزارت به گفت: بیشتر […]

بر اساس آمار وزارت صحت افغانستان، شمار کلی معتادان در کشور به ۲ و نیم میلیون نفر می‌رسد و نزدیک به ۸۵۰ هزار آن زن هستند. مسئولان این وزارت می‌گویند، هیچ ولسوالی نیست که دست‌کم چند زن در آن معتاد نباشد. عبدالشکور حیدری معاون اداره کاهش تقاضای مواد مخدر در این وزارت به گفت: بیشتر زنان معتاد در ولایت های شمالی و غربی ثبت شده‌اند. به گفته او«یکی از دلایلی که زنان به کاروان مصرف‌کنندگان مواد مخدر پیوسته‌اند، این است که شریک زندگی یا برادر و پدرشان مصرف‌کننده بوده و اینها را وادار به مصرف کرده‌اند. دلیل دوم این است که اینها عزیزان‌شان را از دست داده و دردشان را با مصرف مواد مخدر آرام می‌کنند؛ و سوم اینکه کمبود و حتی نبود خدمات اجتماعی سبب اعتیاد زنان شده و، مثلاً زنان در روستاها کار شاقه می‌کنند و درد کار شاقه را با مواد مخدر آرام می‌سازند.