افغانستان در سطح گرسنگی اضطراری برنامه جهانی غذا قرار گرفت
افغانستان در سطح گرسنگی اضطراری برنامه جهانی غذا قرار گرفت

خبرگزاری زنان افغانستان: برنامه جهانی غذا در افغانستان از وضعیت اضطراری گرسنگی در افغانستان خبر داد. این نهاد امروز (شنبه، ۱ میزان) در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است: «افغانستان یکی از ۱۰ کشوری است که در سطح گرسنگی اضطراری قرار داشته و این کشور با بیش از ۱ میلیون نفر گرسنه، گرسنگانش از گرسنگی اضطراری […]

خبرگزاری زنان افغانستان: برنامه جهانی غذا در افغانستان از وضعیت اضطراری گرسنگی در افغانستان خبر داد.

این نهاد امروز (شنبه، ۱ میزان) در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است: «افغانستان یکی از ۱۰ کشوری است که در سطح گرسنگی اضطراری قرار داشته و این کشور با بیش از ۱ میلیون نفر گرسنه، گرسنگانش از گرسنگی اضطراری رنج می‌برند و این رکوردهای نیستند که ما بتوانیم آنرا بشکنیم.»

از میان ده کشور سودان، افغانستان و جمهوری کونگو از جمله کشورهای اند که با بیشترین جمعیت در سطح گرسنگی اضطراری نسبت به سایرین قرار دارند.

این آمار در حالی منتشر شده که از یکسو نهادهای کمک‌رسان در سال جاری از کمبود بودجه و حتی متوقف شدن کمک‌ها خبر داده اند و از سوی دیگر خانواده‌هایی در افغانستان از فرط گرسنگی مجبور به ازدواج‌های زود هنگام دختران و فروش کودکان شان شده اند.