در این گفتمان بانو حمیرا ثاقب رییس خبرگزاری زنان افغان، بانو عاطفه طییب دانشجوی دور دکترا در انگلستان، بانو فاخره موسوی دکترای علوم سیاسی و بانو صابره اعتبار عضو هیئت رئیسه انجمن جامعه شناسی افغانستان و دانش پژوه دکترای جامعه شناسی به عنوان سخنران اشتراک کردند. در آغاز این گفتمان بانو عاطفه طییب روی محرومیت […]

در این گفتمان بانو حمیرا ثاقب رییس خبرگزاری زنان افغان، بانو عاطفه طییب دانشجوی دور دکترا در انگلستان، بانو فاخره موسوی دکترای علوم سیاسی و بانو صابره اعتبار عضو هیئت رئیسه انجمن جامعه شناسی افغانستان و دانش پژوه دکترای جامعه شناسی به عنوان سخنران اشتراک کردند.
در آغاز این گفتمان بانو عاطفه طییب روی محرومیت بانوان از آموزش سخن کرد.
بانو طییب گفت، با روی کار آمدن طالبان محدودیت‌ها در برابر زنان در عرصه های آموزشی سیاسی، اجتماعی و سیاسی افزایش یافت.
دختران از آموزش باز ماند و حرکت های مدنی زنان همواره سرکوب شد و با آنهم جای خوشحالی است که هنوز زنان با استقامت به مبارزات شان ادامه می دهند.
بانو طییب: آغاز ضربه های که به حقوق زن زده شد از آنجا شروع شد که دختران نتوانستند به مکاتب بروند و دختران نتوانستند رشته های دلخواه شان را انتخاب کنند و بازداشت های زنان معترض نیز ادامه یافت و هنوز ادامه دارد.
با باور بانو طییب رفتار طالبان در برابر زنان عواقب منفی روی توسعه جامعه دارد، از جمله کاهش نخبه گان و افراد توانمند، بجا گذاشتن آسیب های اجتماعی و نا امیدی برای یک قشر که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می دهد، افزایش ازدواج های زیر سن و اجباری، عدم پرورش درست کودکان و نوجوانان عواملی استند که بر جامعه بر جا میگذارد.
در این گفتمان بانو ثاقب رییس خبرگزاری زنان افغان نیز از رویکرد طالبان در برابر زنان ابراز نگرانی کرده و بیان داشت که زنان در ولایت های مختلف بخاطر نداشتن همراه در دیدگاه عموم شلاق زده می شوند و یا هم به نکاح اجباری در می آیند.
به گفته ای بانو ثاقب روند شلاق زدن و اذیت کردن زنان طی بیست فرمان های گونه گون از آدرس شریعت درولایت های همانند تخار، بدخشان، بامیان، لوگر، فراه، هلمند، لغمان، ننگرهار، پروان و برخی از ولایت های دیگر در دید عموم اتفاق افتاده است که این وضعیت کاملا نگران کننده است.
بانو ثاقب افزود که رویکرد طالبان در برابر زنان همانند گذشته هیچگونه تغییری نکرده است، طالبان از زنان به عنوان ابزار استفاده می کنند می خواهند که زنان را خانه نشین کنند.
بر اساس گفته های بانو ثاقب در طول بیش از یک سال ۵۱ محکمه صحرای از سوی طالبان برگزار شده که در مجموع ۳۹۲ نفر در ولایت های گونه گون محاکمه شدند که ۹۴ تن آنانرا زنان دربر دارد.
در ادامه این گفتمان سخنران های دیگر از وضعیت کنونی زنان ابراز نگرانی کردند و ادامه رویکرد طالبان در برابر زنان را تاسف بار خواندند.