انسداد یک مرکز آموزشی از سوی طالبان به دلیل حضور دانش‌آموزان دختر
انسداد یک مرکز آموزشی از سوی طالبان به دلیل حضور دانش‌آموزان دختر

خرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در ولایت غزنی می‌گویند که یک مرکز آموزشی در این ولایت به دلیل حضور دانش‌آموزان دختر مسدود گردید. به گفتهٔ منبع، این مرکز آموزشی دیروز (چهارشنبه، ۸ سنبله) پس از آن بسته شد که شماری از دانش‌آموزان دختر در یک صنف مشغول درس خواندن بود. پس از اطلاع یافتن ریاست […]

خرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در ولایت غزنی می‌گویند که یک مرکز آموزشی در این ولایت به دلیل حضور دانش‌آموزان دختر مسدود گردید.

به گفتهٔ منبع، این مرکز آموزشی دیروز (چهارشنبه، ۸ سنبله) پس از آن بسته شد که شماری از دانش‌آموزان دختر در یک صنف مشغول درس خواندن بود. پس از اطلاع یافتن ریاست امر به معروف طالبان این ولایت از این موضوع دروازده این مرکز بسته شد.

قابل یاد‌آوری است که پس از روی کار آمدن طالبان دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد و پس از آن دانشگاه‌ها نیز مسدود گردیده و طی فرمانی دختران دانش‌آموز از حضور در مراکز آموزشی نیز در این ولایت منع شدند.

ممنوعیت‌های دست و پا گیر از سوی طالبان بر زنان و دختران سبب افسردگی و سرانجام خودکشی دختران در این ولایت شده است.