انفجار در جلال آباد
انفجار در جلال آباد

در انفجار امروز جلال آباد یک دکتر زن شفاخانه حوزوی کشته شد

در انفجار امروز جلال آباد یک دکتر زن شفاخانه حوزوی کشته شد