اوچا: افغانستان بالاترین مرگ ومیر مادران و نوزادان جهان را دارد
اوچا: افغانستان بالاترین مرگ ومیر مادران و نوزادان جهان را دارد

اوچا: افغانستان بالاترین مرگ ومیر مادران و نوزادان جهان را دارد خبرگزاری زنان افغانستان: دفتر هماهنگ کننده کمک‌ های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا (اوچا) با نشر گزارشی گفته است که افغانستان بالاترین آمار مرگ ‌و‌میر مادران و نوزادان را در جهان دارد. سازمان اوچا در گزارش خود آورده است که افغانستان با ۶۹۹مرگ در […]

اوچا: افغانستان بالاترین مرگ ومیر مادران و نوزادان جهان را دارد

خبرگزاری زنان افغانستان: دفتر هماهنگ کننده کمک‌ های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا (اوچا) با نشر گزارشی گفته است که افغانستان بالاترین آمار مرگ ‌و‌میر مادران و نوزادان را در جهان دارد.

سازمان اوچا در گزارش خود آورده است که افغانستان با ۶۹۹مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد، بالاترین آمار مرگ‌ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارا است.

در گزارش این سازمان آمده است:« ترکیبی از چهاردهه درگیری،کمبود سرمایه‌ گذاری ساختاری در سیستم صحت و پشتیبانی کمتر اهداکنند‌گان برای کمک‌ های توسعه ‌ای بلندمدت از آگست ۲۰۲۱ دسترسی و کیفیت خدمات مراقبت‌ های بهداشتی زایمان و کودکان را تحت تأثیر قرار داده است که سود حاصل از ۲۰ سال گذشته در حال حاضر معکوس شده است.»

قابل یاد آوری است که سیستم خدمات صحی کشور پس از تسلط طالبان بر افغانستان تقریبا از بین رفته بود اما سازمان ملل و شرکای آن به حفظ خدمات و مراقبت های صحی کمک کردند با وجود آن آمار مرگ ومیر زنان وکودکان بالاگرفته است.