اوچا: «در سال جاری میلادی ۱۰۰ هزار نفر در افغانستان به خدمات صحی و تغذیه دسترسی محدود داشته یا اصلا دسترسی نداشتند»
اوچا: «در سال جاری میلادی ۱۰۰ هزار نفر در افغانستان به خدمات صحی و تغذیه دسترسی محدود داشته یا اصلا دسترسی نداشتند»

خبرگزاری زنان افغانستان: اوچا یا دفتر هماهنگ کنندهٔ امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد روز گذشته در صفحهٔ ایکس (X) نگاشته بود که در اثر کمبود شدید بودجه در سال جاری میلادی ۱۰۰ هزار نفر در افغانستان به خدمات اولیهٔ صحی و تغذیه دسترسی محدود داشته یا اصلا دسترسی نداشتند. اگر کمبود بودجه تا پایان سال […]

خبرگزاری زنان افغانستان: اوچا یا دفتر هماهنگ کنندهٔ امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد روز گذشته در صفحهٔ ایکس (X) نگاشته بود که در اثر کمبود شدید بودجه در سال جاری میلادی ۱۰۰ هزار نفر در افغانستان به خدمات اولیهٔ صحی و تغذیه دسترسی محدود داشته یا اصلا دسترسی نداشتند.

اگر کمبود بودجه تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند، ۱۷۳ مرکز سیار صحی و تغذیه در افغانستان که خدمات اولیهٔ صحی و تغذیه را ارائه می‌دهند در معرض بسته شدن قرار خواهند گرفت و با بسته شدن این مراکز ۱.۸ میلیون نفر از این خدمات محروم خواهند گردید.

دفتر هماهنگ کنندهٔ امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان در ادامه افزوده که در اثر کمبود بودجه ۳۶.۶ هزار کودک زیر پنج سال در ولایاتی که از لحاظ کمک، اولویت دارند از بسته‌های کمکی اطفال برای رفع سوء تغذیه محروم مانده اند.

این در حالی است که چندی پیش سازمان جهانی غذا در مورد وضعیت اقتصادی مردم افغانستان نیز گفته بود که از هر ۱۰ خانواده ۹ خانواده در این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. فقر و بیکاری در کشور از یک سو و کاهش کمک‌ها از سوی دیگر مردم را نسبت به آینده نگران ساخته است و در اثر فقر و تنگدستی بیشترین آسیب و ضربه را کودکان و زنان باردار در این کشور متحمل خواهند شد.