اوچا: ۷۵ پروژه امداد رسانی در نقاط مختلف افغانستان به تعلیق در آمد است
اوچا: ۷۵ پروژه امداد رسانی در نقاط مختلف افغانستان به تعلیق در آمد است

خبرگزاری زنان افغانستان: اوچا یا دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان، با نشر تازه‌ترین گزارش خود از ثبت ۱۳۷ مورد مداخله در روند کمک رسانی در نقاط مختلف افغانستان خبر داده و گفته است. در این گزارش آمده است که بیشتر مداخلات در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه، محیط فزیکی و محدودیت‌ها بخاطر دسترسی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: اوچا یا دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان، با نشر تازه‌ترین گزارش خود از ثبت ۱۳۷ مورد مداخله در روند کمک رسانی در نقاط مختلف افغانستان خبر داده و گفته است.

در این گزارش آمده است که بیشتر مداخلات در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه، محیط فزیکی و محدودیت‌ها بخاطر دسترسی مردم به این کمک‌ها بوده و به صورت کل، ۷۵ پروژه در ماه جنوری به دلیل محدودیت‌ها به حالت تعلیق درآمدند.

در همین حال، شماری از شهروند افغانستان که نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند می‌گویند که روزهای بسیار دشواری را پشت سر می‌گذارنند و در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارند طوری که غذای شب و روز شان را به مشکل پیدا می‌کنند.

رحیمه، یک تن از زنانی است که سرپرستی چهار طفل خود را به عهده داشته و بخاطر پیدا کردن مخارج خانواده خود، صفاکاری می‌کند و از نبود کمک‌های بشر دوستانه نیز شکایت دارد.

وی می‌گوید:«شوهرم را از دست دادم. مشکلات اقتصادی زیادی داریم، نه نان به خوردن داریم و نه هم امکاناتی که بتوانیم زمستان سرد را سپری کنیم. در گذشته حداقل کمک‌ها بود و به ما کارت می‌دادن اما حالا همان هم نیست به همین خاطر مجبور شدم صفاکاری کنم و لقمه نانی برای چهار طفل خود پیدا کنم».

تعدادی از افراد بی بضاعت می‌گویند در بعضی از مناطق کمک‌های که صورت می‌گیرد بین کسانی توزیع می‌شود که با مسوولین آشنایی دارند.

در همین حال، اوچا همچنان می‌افزاید که ۲۲ مورد مداخلات در قسمت روند کمک‌های بشردوستانه، شامل محدود کردن مشارکت زنان در ارزیابی‌ها و حضور در محل‌های توزیع، دسترسی به امکانات بهداشتی، حضور محرم کارکنان، عدم مراجعه بیماران زن نزد داکتران مرد و تحمیل نحوۀ پوشش بوده است.