پایان اعتصاب غذایی دوازده روزه:«جهان باید صدای زنان را بشنوند»
پایان اعتصاب غذایی دوازده روزه:«جهان باید صدای زنان را بشنوند»

خبرگزاری زنان افغانستان:تمنا زریاب پریانی یکی از زنان معترض و زندانی پیشین طالبان که در اول سپتمبر ۲۰۲۳ در شهر کلن آلمان برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان دست به تحصن و اعتصاب غذایی زده بود دردوازدهم سپتمبر با اصرار فعالان حقوق بشر علی الرغم عدن دریافت پاسخ های قناعت بخش جهان، به […]

خبرگزاری زنان افغانستان:تمنا زریاب پریانی یکی از زنان معترض و زندانی پیشین طالبان که در اول سپتمبر ۲۰۲۳ در شهر کلن آلمان برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان دست به تحصن و اعتصاب غذایی زده بود دردوازدهم سپتمبر با اصرار فعالان حقوق بشر علی الرغم عدن دریافت پاسخ های قناعت بخش جهان، به این اعتصاب پایان داد. همزمان معترضان زن در پاکستان که درهمراهی با تمنا، تحصن و اعتصاب کرده بودند نیز به این اعتصاب پایان داده و در کنفرانس خبری بر ادامه ی مبارزات شان علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان با روش های دیگر تاکید کردند.

معترضان گفته اند که پس از پایان تحصن جهانیان باید صدای زنان را بشنوند.

رسانه های اروپایی از پایان اعتصاب غذایی تمنا خبرداده و گفته است که او با اصرار دیگر فعالان حقوق زن به اعتصاب غذایی اش پایان داده است.

در اعلامیه¬ای که ازسوی معترضان آلمان به رسانه ها فرستاده شده است در آن از دیدار برخی از چهره های سرشناس از خیمه تحصن و تماس هایی از مقامات سازمان ملل با تمنا پریانی جزییات داده شده است. در اعلامیه آمده است که در دوازده روز گذشته و در نهمین روز اعتصاب غذایی تمنا پریانی، خانم بریوان آیماز معاون پارلمان ایالت نوردراین وستفالن به خیمه ی تحصن او آمده و گفته است که خواست‌های آنان را به پارلمان ایالتی منتقل خواهد کرد. او خواستار پایان اعتصاب غذایی تمنا پریانی شده و از او برای سخنرانی در پارلمان ایالتی دعوت کرده است اما تمنا پریانی دعوت او را نپذیرفته است.

در بخشی دیگری اعلامیه آمده است که در ششمین روز اعتصاب غذایی تمنا پریانی، ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان با تمنا زریاب پریانی تماس گرفته و وعده سپرده که پیام معترضان درمورد به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به سازمان‌ها و مقامات مسؤول منتقل میکند.

همچنین گئورگ کلوزمن، رئیس بخش افغانستان و پاکستان در وزارت خارجۀ آلمان در یازدهمین روز اعتصاب غذایی به خیمه تحصن‌کنندگان آمده و سیاست دولت آلمان را در قبال وضعیت حقوق بشری افغانستان توضیح داده اما به سوالهایی خبرنگاران درمورد به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی ازسوی دولت آلمان پاسخ نداده است.

معترضان آلمان و همراهان شان در کشورهای مختلف، قطع حمایت مالی طالبان از سوی جامعه جهانی و به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را از اساسی ترین مطالبات خود عنوان کرده و تاکید کردند که تا تحقق آن از هیچ نوع تلاشی دریغ نمیکنند. آنان میگویند با وجود عدم دریافت پاسخ قناعت بخش به این اعتصاب پایان داده و روش هایی دیگری را برچیدن آپارتاید جنسیتی درافغانستان روی دست میگیرند.