ایجاد کمیتهٔ حمایت و نظارت از خبرنگاران در هرات
ایجاد کمیتهٔ حمایت و نظارت از خبرنگاران در هرات

شماری از مسوولان رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت هرات کمیته‌ای به نام “حمایت و نظارت از خبرنگاران” را ایجاد نموده اند که اساس نامه‌ای آن از طرف مسوولان مرکزی مورد تایید قرار گرفته است. این کمیته در نظر دارد تا برای بهبود کار رسانه‌یی از خبرنگارانی که در افغانستان مانده و فعالیت می‌کنند حمایت و […]

شماری از مسوولان رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت هرات کمیته‌ای به نام “حمایت و نظارت از خبرنگاران” را ایجاد نموده اند که اساس نامه‌ای آن از طرف مسوولان مرکزی مورد تایید قرار گرفته است.
این کمیته در نظر دارد تا برای بهبود کار رسانه‌یی از خبرنگارانی که در افغانستان مانده و فعالیت می‌کنند حمایت و نظارت کند.

نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می‌گوید، «ریاست اطلاعات و فرهنگ تسهیل کنند و پی‌گیر مسائل مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران خواهد بود و ما به تمام خبرنگاران داخلی و خارجی اطمینان می‌دهیم که تا این در زمینه هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند»

احمد شمیل مشعل، رئیس کمیته مصوونیت خبرنگاران در زون غرب می‌گوید، این کمیته با هماهنگی و حضور اعضای این کمیته که شامل مسوولان رسانه‌ها، خبرنگاران، نماینده گان ریاست استخبارات، ریاست اطلاعات و فرهنگ، قومندانی امنیه و ریاست امر به معروف است، اعلان موجودیت کرده و هدف آن حمایت و نظارت از خبرنگاران می‌باشد.
شمیل مشعل می‌‌افزاید،« کمیته حمایت و نظارت از خبرنگاران شامل تمام خبرنگاران زن و مرد است و حضور خبرنگاران زن در این جمع نماینده‌گی از عضویت زنان خبرنگار در این کمیته می‌کند».

مرجان وفا یک تن از خبرنگاران در هرات می‌گوید، ایجاد همچین کمیته‌ها به هدف حمایت از خبرنگاران نیاز مبرم است تا تمام خبرنگاران، بخصوص خبرنگاران زن بتوانند در اجتماع حضور داشته و با سهولت بیشتر به کار خود ادامه دهند.

وی بیان می‌دارد،« ایجاد کمیته‌های که از خبرنگاران حمایت کرده و برای زنان خبرنگاران زمینه سازی می‌کنند باعث حضور پر رنگ زنان در جامعه خواهد شد اما در کنار ایجاد کمیته‌ها، لازم است تا مسوولان هر آنچه را که می‌گویند به آن نیز عمل کنند».

این کمیته در ترکیب خود چهار بخش دارد که شامل کمیته‌ای رسانه‌ها، خبرنگاران، بازاریابی و هماهنگی و کمیته‌ای بررسی تختطی رسانه‌ها می‌باشد.

گزارشگر: شهیره الهامی