ایجاد کورس خیاطی برای دختران محروم از تحصیل
ایجاد کورس خیاطی برای دختران محروم از تحصیل
اسما اسم مستعار، محصل رشته اقتصاد دانشگاه کابل در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید؛ وقت دانشگاه‌ها از سوی طالبان بروی دختران بسته شد پس از چند ماه کورس آموزشی خیاطی را ایجاد کردم.

اسما اسم مستعار، محصل رشته اقتصاد دانشگاه کابل در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید؛ وقت دانشگاه‌ها از سوی طالبان بروی دختران بسته شد پس از چند ماه کورس آموزشی خیاطی را ایجاد کردم.

این کورس برای دخترانی هست که مثل من از تحصیل باز ماندند.

اکنون مدت دوسال می‌شود که حدود ۲۰۰ شاگرد دراین کورس آموزش می‌بینند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان