ایجاد یک مرکز آموزشی زبانهای خارجی ویژه زنان در کابل
ایجاد یک مرکز آموزشی زبانهای خارجی ویژه زنان در کابل

خبرگزاری زنان افغانستان: دانشگاه ابن سینا یک مرکز آموزش زبان‌های خارجی ویژه زنان و دختران را طی محفلی با حضور دختران دانش‌آموز افتتاح کرد. عبدالحمید محمودی، یکی از آموزگاران دانشگاه ابن سینا، به خبرنگاران می‌گوید که این مرکز به منظور ارایه‌ی خدمات آموزشی و تحصیلی، صرف برای دختران دانشجو و دانش‌آموز ایجاد شده است. محمودی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: دانشگاه ابن سینا یک مرکز آموزش زبان‌های خارجی ویژه زنان و دختران را طی محفلی با حضور دختران دانش‌آموز افتتاح کرد.

عبدالحمید محمودی، یکی از آموزگاران دانشگاه ابن سینا، به خبرنگاران می‌گوید که این مرکز به منظور ارایه‌ی خدمات آموزشی و تحصیلی، صرف برای دختران دانشجو و دانش‌آموز ایجاد شده است.

محمودی گفت: «این مرکز با جواز رسمی وزارت معارف طالبان فعالیت خود را آغاز کرده و تمامی پرسونل اداری و آموزشی مرکز زبان‌های خارجی این دانشگاه زنان و دختران هستند.»

معصومه حلیمی، مدیر مسوول مرکز زبان‌های خارجی ابن سینا می‌گوید که در این مرکز زبان‌های انگلیسی، عربی، ترکی، آلمانی، چینایی و سایر زبان‌های خارجی و برنامه‌های کامپیوتری برای دختران آموزش داده می‌شود.

خانم حلیمی نیز از طالبان می‌خواهد که مکاتب، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را به‌ روی دختران بازگشایی کنند.

حلیمی: «خیلی خوشحال هستم که جواز این مرکز آموزش زبان‌های خارجی را از وزارت معارف گرفتیم و بیشتر خوشحال‌ از این هستم که فرصت کار و خدمت برای دختران محروم از آموزش و تحصیل را پیدا کردم.»

این مرکز آموزشی در حالی ایجاد شده است که دوسال از محرومیت زنان و دختران از مکاتب و دانشگاه ها می‌گذرد و طالبان دختران را حتی از رفتن به مراکز آموزشی منع کردند.