ایجاد یک مکتب دخترانه در سرپل
ایجاد یک مکتب دخترانه در سرپل

خبرگزاری زنان افغان: یک سرمایه‌گذار ملی در روستایی “چار ح” از مر بوطات ولسوالی سانچارک سرپل، با هزینه یکصد هزار دالر امریکایی، یک مکتب دخترانه را ساخته است. این مکتب در گستره‌ی ۱۲۰۰ متر مربع در دو طبقه ۹ صنف درسی ساخته است. این در حالی که بیش از ۸۰۰ روز است که دختران از […]

خبرگزاری زنان افغان: یک سرمایه‌گذار ملی در روستایی “چار ح” از مر بوطات ولسوالی سانچارک سرپل، با هزینه یکصد هزار دالر امریکایی، یک مکتب دخترانه را ساخته است.

این مکتب در گستره‌ی ۱۲۰۰ متر مربع در دو طبقه ۹ صنف درسی ساخته است.

این در حالی که بیش از ۸۰۰ روز است که دختران از رفتن به مکتب محروم هستند.