بازداشت سه‌تن به‌دلیل خوردن‌روزه در غزنی
بازداشت سه‌تن به‌دلیل خوردن‌روزه در غزنی
وزارت داخله امارت‌اسلامی از بازداشت سه‌تن به‌دلیل خوردن روزه در ولایت غزنی خبر می‌دهند.

وزارت داخله امارت‌اسلامی از بازداشت سه‌تن به‌دلیل خوردن روزه در ولایت غزنی خبر می‌دهند.

این وزارت دیروز شنبه ۴ حمل، با نشر خبرنامه‌ای گفته‌است ۳۹ تن را به اتهامات گوناگون به‌شمول جعل اسناد، خوردن‌روزه، سرقت و قاچاق مواد مخدر از ولایت‌های مختلف بازداشت کرده‌است.

در خبرنامه افزوده که‌این سه‌تن بدون هیچ‌علت و عذر شرعی روزه نمی گرفتند.

در باره هویت این افراد جزئیات ارائه نشده‌است.

لازم به‌ذکر است که یک‌تعداد از افراد و اشخاص به‌دلیل مسافرت راه‌دور بنا‌ به‌نظر مرجع تقلید شان می‌توانند روزه‌ی خود را قصر کند و در واقع مقصر نباشد. اما گروه طالبان در این مورد دقت نه‌کرده و احترام به عقاید مردم را ندارند.

با این حال گروه‌طالبان افراد و اشخاص را به دلایل گوناگون بازداشت می‌کنند.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان