بازداشت سه‌ خبرنگار هنگام تهیهٔ گزارش از سوی طالبان در مزارشریف
بازداشت سه‌ خبرنگار هنگام تهیهٔ گزارش از سوی طالبان در مزارشریف

  خبرگزاری زنان افغانستان: سه خبرنگار از سوی استخبارات طالبان هنگام تهیهٔ گزارش از آتش‌سوزیی که در سرای نفت و تیل در مزارشریف رخ داده بود بازداشت شدند. نجیب فریاد خبرنگار آریانا نیوز، هاتف آرین و صبغت‌الله توران از خبرنگاران محلی، افراد بازداشت شده هستند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه قیودات فراوانی […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: سه خبرنگار از سوی استخبارات طالبان هنگام تهیهٔ گزارش از آتش‌سوزیی که در سرای نفت و تیل در مزارشریف رخ داده بود بازداشت شدند.

نجیب فریاد خبرنگار آریانا نیوز، هاتف آرین و صبغت‌الله توران از خبرنگاران محلی، افراد بازداشت شده هستند.

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه قیودات فراوانی به رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است و از بدو حاکمیت شان به لت‌و‌کوب، توهین و تحقیر و زندانی کردن خبرنگاران پرداخته است و به خبرنگاران اجازهٔ پوشش دقیق خبرها را نمی‌دهند.