بازداشت هفتاد زن ودختر از سوی طالبان در دایکندی
بازداشت هفتاد زن ودختر از سوی طالبان در دایکندی

منابع محلی در ولایت دایکندی می‌گویند که طالبان طی دو‌ روز گذشته حداقل هفتاد زن و دختر را در دایکندی به بهانه نپوشیدن برقع بازداشت کرده اند. طالبان وارد یک مرکز آموزشی در شهر نیلی شده و اکثر دختران دانش آموز را از یک کورس آمادگی کانکور به جرم نپوشیدن چادری یا برقع  بازداشت نموده […]

منابع محلی در ولایت دایکندی می‌گویند که طالبان طی دو‌ روز گذشته حداقل هفتاد زن و دختر را در دایکندی به بهانه نپوشیدن برقع بازداشت کرده اند.
طالبان وارد یک مرکز آموزشی در شهر نیلی شده و اکثر دختران دانش آموز را از یک کورس آمادگی کانکور به جرم نپوشیدن چادری یا برقع  بازداشت نموده با خود شان بردند و تا کنون از سرنوشت آنها خبری نیست.
به گفته‌ی منابع طالبان طی دو روز گذشته، حداقل  ۷۰  تن زنان و دختران  دانش آموز را از صنف های‌درسی و سطح شهر، به جرم نداشتن حجاب اسلامی مدنظر طالبان، دستگیر نموده و باخود شان بردند.
این دختران صرف به جرم نپوشیدن برقع بازداشت شدند و تا کنون اثر از آنها نیست و خانواده‌ی آنان از ترس طالبان سکوت اختیار کردند.
این در حالی است که چندی قبل طالبان در ولایات غور، پروان و فاریاب چندین زن را به جرم نداشتن حجاب اسلامی شلاق زدند.