بازداشت چندین آموزگار زن در مزارشریف از سوی طالبان
بازداشت چندین آموزگار زن در مزارشریف از سوی طالبان

منابعی متعددی به خبرگزاری زنان افغانستان از بازداشت آموزگاران زن از سوی طالبان بخاطر رعایت نکردن حجاب خبر می‌دهند. به گفته‌ی منابع طالبان سه آموزگار زن را بخاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی( حجاب ) بازداشت کردند دو تن آنان پس از بازجویی آزاد شدند و از سرنوشت یکتن آنان تاهنوز اطلاعاتی در دست نیست. منبع […]

منابعی متعددی به خبرگزاری زنان افغانستان از بازداشت آموزگاران زن از سوی طالبان بخاطر رعایت نکردن حجاب خبر می‌دهند.
به گفته‌ی منابع طالبان سه آموزگار زن را بخاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی( حجاب ) بازداشت کردند دو تن آنان پس از بازجویی آزاد شدند و از سرنوشت یکتن آنان تاهنوز اطلاعاتی در دست نیست.
منبع در مورد هویت یکی ازین آموزگاران می‌گوید که وی مبینه نام داشت و در مکتب سلطان راضیه آموزگار بود که از سوی طالبان بازداشت شده بود و اکنون در زندان طالبان بسر میبرد.
مبینه نزدیک به چهل سال سن دارد و درمکتب مضامین دینی تدریس می‌کرد. او از سوی طالبان چندین بار هشدار نیز دریافت کرده بود اما سر انجام به اتهام ” بی حجابی، بد رفتاری با دانش آموزان، تحریک دانش آموزان برای ایستادگی در برابر فرمان های وزارت امربه معروف”  طالبان بازداشت شده است.
آزار و اذیت، بازداشت و شکنجه‌ی زنان به بهانه‌ی حجاب از سوی ماموران امربه معروف طالبان در افغانستان تازه‌گی ندارد از بدو حاکمیت این‌گروه در افغانستان تاکنون زنانی زیادی به بهانه‌ی حجاب و اعتراض بازداشت شکنجه و زندانی شده اند.
خبرگزاری زنان افغانستان