بازداشت کمدین محلی در ولایت غزنی از سوی طالبان
بازداشت کمدین محلی در ولایت غزنی از سوی طالبان

خبرگزاری زنان افغانستان: طالبان یک هنرمند و کمدین محلی را در ولایت غزنی بازداشت کرده است. احساس الله اندر مشهور به خیرو کاکا چهارشنبه، ۸ سرطان توسط طالبان از خانه اش بازداشت شده و به مکان نامعلوم منتقل شده است. اقارب و نزدیکان این کمدین می‌گویند که علت دستگیری وی مبهم و نامعلوم است. افراد […]

خبرگزاری زنان افغانستان: طالبان یک هنرمند و کمدین محلی را در ولایت غزنی بازداشت کرده است.

احساس الله اندر مشهور به خیرو کاکا چهارشنبه، ۸ سرطان توسط طالبان از خانه اش بازداشت شده و به مکان نامعلوم منتقل شده است.

اقارب و نزدیکان این کمدین می‌گویند که علت دستگیری وی مبهم و نامعلوم است.

افراد طالبان از بدو ورود شان به شهرهای کشور، دست به بازداشت و یا حتی تیرباران هنرمندان زده اند.
به همین دلیل اکثر هنرمندان از افغانستان متواری شده اند.