بازداشت یکتن در پیوند به حمل مواد انفجاری از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات
بازداشت یکتن در پیوند به حمل مواد انفجاری از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

به نقل از آژانس اطلاعاتی باختر، پرسونل آمریت حوزه دوازدهم امنیتی قوماندانی امنیه هرات یک فرد را در پیوند به حمل و نگهداری مواد انفجاری و دیگر تجهیزات از مربوطات این ناحیه بازداشت نمودند. از نزد این فرد ۴ بسته مواد انفجاری، ۲ کیلو مواد مخدر نوع چرس یک عدد نارنجک یک قبضه شمشیر بدست […]

به نقل از آژانس اطلاعاتی باختر، پرسونل آمریت حوزه دوازدهم امنیتی قوماندانی امنیه هرات یک فرد را در پیوند به حمل و نگهداری مواد انفجاری و دیگر تجهیزات از مربوطات این ناحیه بازداشت نمودند.
از نزد این فرد ۴ بسته مواد انفجاری، ۲ کیلو مواد مخدر نوع چرس یک عدد نارنجک یک قبضه شمشیر بدست آمده و فرد مذکور اکنون تحت نظارت قرار دارد.