بازداشت یک جوان به اتهام فرار یک دختر نامزاد دار در ولایت کندز
بازداشت یک جوان به اتهام فرار یک دختر نامزاد دار در ولایت کندز

مسولان امنیتی طالبان در کندز می گویند که نیروهای امنیتی حوزه پنجم امنیتی این ولایت  پرویز ولد حکمت الله باشنده کوچه ملاغفور واقع حوزه چهارم، که یک دختر بنام شبانه ولد جوره قل باشنده بلوک اول این شهر را که نامزاد کسی دیگه بوده وتوسط رابطه تلیفونی چهار روز پیش از خانه خود به ولایت […]

مسولان امنیتی طالبان در کندز می گویند که نیروهای امنیتی حوزه پنجم امنیتی این ولایت  پرویز ولد حکمت الله باشنده کوچه ملاغفور واقع حوزه چهارم، که یک دختر بنام شبانه ولد جوره قل باشنده بلوک اول این شهر را که نامزاد کسی دیگه بوده وتوسط رابطه تلیفونی چهار روز پیش از خانه خود به ولایت بلخ فرار داده بود وپس از چند روز دوباره به کندز آمده بود که بازداشت شد

به گفته مسولان امنیتی کندز این فرد همراه دختر تحت تعقیب ارگانهای کشفی قرار داشت و ساعت هفت صبح امروز در کوچه ملا غفور شهر کندز بازداشت شدند

به گفته مسولان افراد مذکور به جرم خود اعتراف نموده و پس  از بررسی های مقدماتی به ارگانهای ذیربط سپرده خواهند شد