بازداشت یک زن ومرد به اتهام قاچاق مواد مخدر دربلخ از سوی طالبان
بازداشت یک زن ومرد به اتهام قاچاق مواد مخدر دربلخ از سوی طالبان

محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیه‌ی بلخ برای طالبان از بازداشت یک زن و مرد به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر میدهد. وی می‌گوید که نیروهای های امنیتی حوزه‌ی هفتم شهر مزارشریف ولایت بلخ یک زن و دو مرد را که مواد مخدر مختلف النوع را در شهر مزارشریف به می‌فروختند بازداشت نموده اند. وزیری […]

محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیه‌ی بلخ برای طالبان از بازداشت یک زن و مرد به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر میدهد.
وی می‌گوید که نیروهای های امنیتی حوزه‌ی هفتم شهر مزارشریف ولایت بلخ یک زن و دو مرد را که مواد مخدر مختلف النوع را در شهر مزارشریف به می‌فروختند بازداشت نموده اند.
وزیری گفته است که از نزد اینها یک مقدار مواد مخدر که شامل ۲۹ تابلیت کا، ۸۰۰ گرام تریاک، ۷۰۰ گرام پودر و ۴۰۰ گرام شیشه و همچنان پنج عدد موبایل و ۲۲۷۰۰ افغانی نیز به دست آمده است.
فرماندهی امنیه‌ی طالبان در مورد هویت بازداشت شدگان و مکان هدف انتقال مواد مخدر جزییاتی ارائه نکرده است.
خبرگزاری زنان افغانستان