بازداشت یک فرمانده طالبان به اتهام تجاوز جنسی در پنجشیر
بازداشت یک فرمانده طالبان به اتهام تجاوز جنسی در پنجشیر

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی در ولایت پنجشیر از بازداشت یک فرمانده طالبان به اتهام تجاوز جنسی بر یک پولیس زن خبر می‌دهند. ازین فرمانده طالبان به نام متقی یادشده که باشنده‌ی اصلی ولایت کندهار است.  گفته می‌شود که نامبرده عضو کمیسیون نظامی این گروه در ولایت پنجشیر می‌باشد. متقی هنگام تحاوز بر یک پولیس […]

خبرگزاری زنان افغان:
منابع محلی در ولایت پنجشیر از بازداشت یک فرمانده طالبان به اتهام تجاوز جنسی بر یک پولیس زن خبر می‌دهند.
ازین فرمانده طالبان به نام متقی یادشده که باشنده‌ی اصلی ولایت کندهار است.  گفته می‌شود که نامبرده عضو کمیسیون نظامی این گروه در ولایت پنجشیر می‌باشد.
متقی هنگام تحاوز بر یک پولیس زن متاهل از خانه اش دستگیر شده است.
تجاوز جنسی طالبان بر زنان تازه‌گی ندارد. گزارش تجاوزات جنسی طالبان بر زنان بارها از سوی رسانه ها منتشر شده اما پرونده های عوامل این تجاوزات هیچگاهی بررسی و عاملین محاکمه نشده اند.