بازداشت یک نظامی پیشین توسط طالبان در ولایت هلمند
بازداشت یک نظامی پیشین توسط طالبان در ولایت هلمند

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی از ولایت پکتیکا می‌گویند که گروه طا.لبان به تازه‌گی یک پولیس دولت پیشین که باشنده‌ی این ولایت بودند را در ولایت هلمند بازداشت کرده‌اند. منابع امروز یک‌شنبه ۲۹ دلو، به رسانه‌ها گفته‌ این پولیس قیصر خنجری نام داشته و باشنده ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا می‌باشد. وی چند روز پیش از […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی از ولایت پکتیکا می‌گویند که گروه طا.لبان به تازه‌گی یک پولیس دولت پیشین که باشنده‌ی این ولایت بودند را در ولایت هلمند بازداشت کرده‌اند.

منابع امروز یک‌شنبه ۲۹ دلو، به رسانه‌ها گفته‌ این پولیس قیصر خنجری نام داشته و باشنده ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا می‌باشد. وی چند روز پیش از ایران ردمرز شده بود و در یکی از خانه‌های خویشاوندان خود در ولایت هلمند بسر می‌بُرد.

به نقل از منابع، گروه طا.لبان از ولایت پکتیکا به نیت بازداشت وی به ولایت هلمند رفته و بعد از آن مدت هشت‌روز می‌شود که از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

این در حالی‌ست که گروه طا.لبان یک‌سال قبل بدرالدین حیدری فرمانده‌ی پیشین پولیس ولسوالی بکخیل این ولایت را نیز پس از برگشت از ایران بازداشت نموده و سپس به‌قتل رساندند.

گروه طا.لبان در بیش از دوسال حاکمیت خود بر افغانستان، شماری از نظامیان دولت پیشین را بازداشت، شکنجه و به‌قتل رسانده‌اند.