بازسازی فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
بازسازی فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
به هزینه ۱۵۰ هزار دالر آمریکایی انتظار خانه مسافرین و شمار دیگر از بخش ها در فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی از سوی اداره خدمات انکشافی کشور ترکیه تیکا فعال شد.

به هزینه ۱۵۰ هزار دالر آمریکایی انتظار خانه مسافرین و شمار دیگر از بخش ها در فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی از سوی اداره خدمات انکشافی کشور ترکیه تیکا فعال شد.

به گفته مسؤول این نهاد در بلخ، آنها وضو خانه، اتاق انتظار برای مسافرین، ساحات سبز و بقیه ضرورت‌های ابتدایی را جهت آسایش افراد انتظار به پرواز در زیر بنای ۱۲ هزار متر مربع در محوطه فرودگاه بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی احداث کردند که شامل ساحات سبز نیز می شود.

فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی بیش از یک دهه قبل به کمک مالی کشور آلمان در صورت فعلی اش اعمار گردید

خبرگزاری زنان افغان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان