بازگشایی اولین درمان‌گاه دندان توسط یک پزشک زن در ولایت غور برای بانوان
بازگشایی اولین درمان‌گاه دندان توسط یک پزشک زن در ولایت غور برای بانوان

یک بانوی پزشک برای نخستین‌بار، اولین درمان‌گاه ویژه بانوان را در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور ایجاد کرده است که در آن برای زنان خدمات درمانی دندان ارائه می‌هد. این درمان‌گاه از سوی لطیفه غفوری نذیری، دانش‌آموخته‌ی دندان پزشکی دانشگاه کابل ایجاد شده است. لطیفه غفوری، بنیان‌گذار این درمان‌گاه می‌گوید که پزشک شدن و […]

یک بانوی پزشک برای نخستین‌بار، اولین درمان‌گاه ویژه بانوان را در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور ایجاد کرده است که در آن برای زنان خدمات درمانی دندان ارائه می‌هد. این درمان‌گاه از سوی لطیفه غفوری نذیری، دانش‌آموخته‌ی دندان پزشکی دانشگاه کابل ایجاد شده است.

لطیفه غفوری، بنیان‌گذار این درمان‌گاه می‌گوید که پزشک شدن و خدمت کردن برای زنان آرزوی کودکی‌ او بوده و خواسته است یک درمان‌گاه دندان مخصوص بانوان را ایجاد کند و اکنون توانسته است به کمک فامیل به آرزوی دیرینه‌ی خود برسد.

این درمان‌گاه مخصوص بانوان بوده و تمام پرسونل آن خانم‌ها می‌باشد که می‌توانند به راحتی جهت تداوی ومشکلات دندان در آن‌جا مراجعه کنند.

این در حالیست که در ولایت غور، درمان‌گاه ویژه برای بانوان وجود نداشته و این درمان‌گاه دندان پزشکی می‌تواند مشکلات بانوان را در غور رفع کند.

بانو عفور می‌گوید:« امکانات که در بخش دندان ضرورت باشد همه در کلینک خود داریم تحصیل و زحمتی را که کشید ام، به خودم اطمینان دارم که می‌توانم مصدر خدمت به خانم‌ها شوم. قابل یاد آوری است که هشت اسستانت یا دستیار هم در کنار من آموزش می‌بینند و زمینه کار برای آنان هم مساعد شده ان‌شالله همه‌ی ما در تلاش ارایه‌ی بهترین خدمات برای بانوان هستیم.»

صبریه یک تن از مراجعه کننده‌گان این درمان‌گاه می‌گوید که شماری از خانواده ها بخاطر سنت ها، دوست ندارند خانم ها نزد پزشکان مرد مراجعه کنند و ایجاد چنین درمان‌گاهی یک نیاز اساسی در تمام مناطق است.

در همین حال شماری دیگر از مراجعه کننده‌گان در ولایت غور از ایجاد این درمان‌گاه خشنود بوده و می‌گویند که خدمات آن می‌تواند سهولت زیادی را برای زنان مهیا بسازد و از طالبان می‌خواهند از زنان در بخش درمان و بهداشت حمایت کند.