باز داشت ۲۵ تن در پیوند با کشت مواد مخدر در هرات
باز داشت ۲۵ تن در پیوند با کشت مواد مخدر در هرات

خبرگزاری زنان افغان: فرماندهی پولیس طالبان در هرات، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ۲۱۵ جریب زمین را از کشت مواد مخدر پاک‌سازی کرده و ۲۵ تن را در پیوند با این رویداد نیز بازداشت نموده است. فرماندهی پولیس طالبان در هرات می‌گوید که ۲۱۵ جریب زمین کشت مواد مخدر در ولسوالی های گذره، انجیل، […]

خبرگزاری زنان افغان: فرماندهی پولیس طالبان در هرات، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ۲۱۵ جریب زمین را از کشت مواد مخدر پاک‌سازی کرده و ۲۵ تن را در پیوند با این رویداد نیز بازداشت نموده است.

فرماندهی پولیس طالبان در هرات می‌گوید که ۲۱۵ جریب زمین کشت مواد مخدر در ولسوالی های گذره، انجیل، کرخ، شیندند، رباط‌ سنگی، غوربان، پشتون زرغون و کشک کهنه کشف و تخریب شده است.

زمین های کشت مواد مخدر از سوی طالبان در حالی تخریب می‌شود که ماه حمل سال‌پار هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان کشت و برداشت مواد مخدر در افغانستان را «به گونه‌ی مطلق» ممنوع اعلام کرد.