بالا رفتن  آمار کرونا
بالا رفتن  آمار کرونا

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در یک شبانه‌روز گذشته ۸۱ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده‌اند.

وزارت صحت‌عامه اعلام کرده‌است که در یک شبانه‌روز گذشته ۸۱ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده‌اند.