بانوی معترض: قزاقستان دیر یا زود قیمت حمایت و اعتماد روی یک «گروه تروریستی» را پرداخت خواهد کرد
بانوی معترض: قزاقستان دیر یا زود قیمت حمایت و اعتماد روی یک «گروه تروریستی» را پرداخت خواهد کرد
مریم معروف آروین، رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته است؛ حذف «گروه تروریستی طالبان» از فهرست گروه‌های تروریستی قزاقستان نه تنها جفا و ظلم بزرگ در حق ملت «همیشه قربانی و دردمند» افغانستان است؛ بلکه جفای بزرگ در حق ملت قزاقستان نیز است.

مریم معروف آروین، رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته است؛ حذف «گروه تروریستی طالبان» از فهرست گروه‌های تروریستی قزاقستان نه تنها جفا و ظلم بزرگ در حق ملت «همیشه قربانی و دردمند» افغانستان است؛ بلکه جفای بزرگ در حق ملت قزاقستان نیز است.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان