بانک انکشاف آسیایی(ADB): تنها ۲۹٫۸ درصد از زنان در افغانستان سواد خواندن و نوشتن را دارند
بانک انکشاف آسیایی(ADB): تنها ۲۹٫۸ درصد از زنان در افغانستان سواد خواندن و نوشتن را دارند

خبرگزاری زنان افغانستان: بانک انکشاف آسیایی(ADB) طی گزارشی گفته است که زنان در افغانستان، پایین‌ترین سطح سواد در جهان را دارند که به صورت کل تنها ۲۹٫۸ درصد از آنان سواد خواندن و نوشتن را دارند. در این گزارش به آمار سطح سواد زنان در کشورهای همسایه افغانستان نیز اشاره شده است که از آن […]

خبرگزاری زنان افغانستان: بانک انکشاف آسیایی(ADB) طی گزارشی گفته است که زنان در افغانستان، پایین‌ترین سطح سواد در جهان را دارند که به صورت کل تنها ۲۹٫۸ درصد از آنان سواد خواندن و نوشتن را دارند.

در این گزارش به آمار سطح سواد زنان در کشورهای همسایه افغانستان نیز اشاره شده است که از آن جمله ۱۰۰ درصد در ازبیکستان، ۹۹٫۷ درصد در تاجیکستان، ۹۹٫۶ درصد در ترکمنستان و ۴۶٫۵ درصد در پاکستان، سواد خواندن و نوشتن را دارند.

بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران باعث شده است که دختران در افغانستان از حق تحصیل محروم و خانه نشین شوند.

شماری از دختران دانش‌جو می‌گویند با این که تحصیل و پیشرفت حق بشری و انسانی آنان است و در شریعت نیز آموختن علم برای زن و مرد فرض دانسته شده است اما آنان از این حق، نزدیک به دو سال می‌شود‌ که محروم مانده اند.

سمیرا محمدی، یک تن از دانش‌جویان دانشگاه هرات می‌گوید:«دختران در افغانستان با دور شدن از درس و تعلیم گویا از تمام زندگی و آینده خود دور شده اند. ما اگر خود را با دختران و زنان کشورهای همجوار خود مقایسه کنیم از لحاظ سطح سواد بسیار عقب مانده‌ایم و این یک چالش بزرگ برای همه ما است».

در همین حال، شماری از استادان دانشگاه می‌گویند که بعد از سقوط حکومت و روی کار آمدن طالبان در افغانستان، تعداد زیادی از زنان خانه نشین شده و دختران دانش‌جو و دانش آموز نزدیک به دو سال می‌شود که از درس و تعلیم باز مانده اند و اگر این روند ادامه پیدا کند می‌تواند برای آینده‌ی تحصیلی دختران در افغانستان فاجعه‌بار واقع شود.

در گزارش بانک انکشاف آسیایی ذکر شده است که رشد سواد زنان رو به افزایش است اما برای از بین بردن شکاف‌های جنسیتی برای سوادآموزی در میان زنان نیاز به تلاش‌های بیشتری است.

افغانستان از جمله کشورهای‌ست که در آن تبعیض جنسیتی به ویژه در قسمت تحصیل دختران وجود داشته که یکی از دلایل عمده آن سنتی بودن فرهنگ‌ جامعه افغانستانی می‌باشد و اما اکنون به دلیل محروم شدن دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه، آمار شکاف‌های جنسیتی برای سواد‌آموزی در میان دختران طی دو سال اخیر در افغانستان افزایش یافته است.