خبرگزاری زنان افغانستان: با صدور حکم لغو فعالیت کودکستان‌ها به دستور وزرات کار و امور اجتماعی طالبان، صدها زن شاغل در کودکستان‌ها از کار بیکار شدند. معلمین کودکستان‌ها در ولایت بلخ با شریک نمودن ویدیوهایی با رسانه‌های آزاد، با گریه و ناراحتی می‌گویند که تنها نان‌آوران خانواده‌های‌شان هستند و پس از سال‌ها خدمت، آنها […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: با صدور حکم لغو فعالیت کودکستان‌ها به دستور وزرات کار و امور اجتماعی طالبان، صدها زن شاغل در کودکستان‌ها از کار بیکار شدند.

معلمین کودکستان‌ها در ولایت بلخ با شریک نمودن ویدیوهایی با رسانه‌های آزاد، با گریه و ناراحتی می‌گویند که تنها نان‌آوران خانواده‌های‌شان هستند و پس از سال‌ها خدمت، آنها در حالی از کار برکنار می‌شوند که نه امتیاز تقاعد و نه یک ماه معاش آنان از سوی طالبان، پرداخت نشده است، حالانکه این زنان سال‌ها از معاشات خویش مالیه پرداخت نموده اند.

پس از بسته شدن مکاتب، دانشگاه‌ها، حضور نیافتن زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی و فرمان بسته شدن آرایشگاه‌ها اینک طالبان کودکستان‌ها را نیز بسته کرده و معلمین و کارکنان کودکستان‌ها را که اکثریت شان زنان و تنها نان‌آوران خانواده‌های شان هستند بدون پرداخت کدام امتیازی از کار بیکار کردند.

با وضع محدودیت‌های روزافزون علیه زنان از سوی طالبان و بیکاری طاقت فرسای مردم، آمار خشونت‌های خانوادگی و خودکشی در کشور به گونهٔ سرسام‌آور رو به افزایش است.