با نقاشی آینده ام را روشن‌تر می‌بینم 
با نقاشی آینده ام را روشن‌تر می‌بینم 
 بعد از تسلط دوباره گروه طالبان دختران از حق تحصیل و تعلیم باز ماندن و اولین اقدام این گروه بستن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بود‌.

بعد از تسلط دوباره گروه طالبان دختران از حق تحصیل و تعلیم باز ماندن و اولین اقدام این گروه بستن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بود‌.

راضیه حسینی یک تن از دختران بازمانده از تحصیل، که قبلا محصل رشته بیولوژی دانشگاه بلخ بود

بعد از تسلط دوباره گروه طالبان، مثل هزاران دختر دیگر مجبور به خانه نشینی می‌شود

اما این دختر خانم هنر نقاشی را به خانه نشینی ترجیح داده و اکنون این هنر را به سطح عالی رسانده است.

 

او می‌گوید مادرم، من و خواهرانم مخارج زندگی خود را با صنایع دستی پیدا می‌کنیم چون پدر نداریم.

بانو حسینی مدت ۷ ماه می‌شود که مشغول فراگیری هنر نقاشی است و می‌خواهد از این طریق نیز کمک به فامیلش شود و مخارج شانرا بدست بیاورد.

او می‌افزاید، « من هنوز از رسیدن به آرزوهایم نا امید نشده ام و آینده خود را با نقاشی روشن تر می بینم.»

با به‌ قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان در افغانستان، زنان و دختران از حقوق اساسی شان محروم شده‌اند. مکاتب، دانشگاه‌ها، نهادهای آموزشی و مکان‌های تفریحی بروی شان مسدود و آنان حتی از حضور در اجتماع نیز محروم گردیده‌اند. و اکثریت دختران به هنر های چون نقاشی، حکاکی و خطاطی روی آورده اند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان