با گذشت یکسال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی‌ هزاران زن با مشکلات اقتصادی روبرو هستند
با گذشت یکسال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی‌ هزاران زن با مشکلات اقتصادی روبرو هستند

با گذشت یکسال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی‌ هزاران زن با مشکلات اقتصادی روبرو هستند   خبرگزاری زنان افغان: با گذشت یک سال از ممنوعیت کار زنان بر نهادهای غیر دولتی، هزاران زن در مناطق مرکزی با چالش‌های زیادی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. نجیبه باشنده بامیان، می‌گوید، پیش از تصمیم […]

با گذشت یکسال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی‌ هزاران زن با مشکلات اقتصادی روبرو هستند

 

خبرگزاری زنان افغان: با گذشت یک سال از ممنوعیت کار زنان بر نهادهای غیر دولتی، هزاران زن در مناطق مرکزی با چالش‌های زیادی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

نجیبه باشنده بامیان، می‌گوید، پیش از تصمیم طالبان بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی، در یک موسسه خارجی کار می‌کرد و ماهانه حد اقل تا چهل هزار افغانی عواید بدست میاورده بود. اما در یک سال پسین، او می‌گوید، با نخ‌ریسی مصارف خانواده‌ ۸ نفری‌اش را در کنار شوهری دهقانش تامین می‌کنند.

همزمان با این شماری از زنان که در ولایت‌های، غزنی، بامیان، دایکندی و پروان در موسسات خارجی و نهاد‌های غیر دولتی داخلی کار می‌کردند، از وضعیت نابسامان اقتصادی شکایت کرده می‌گویند، بسیاری از آنان وسایل خانه‌ها و یا هم زیورآلات شانرا فروخته اند.

حمیده باشنده غزنی به خبرگزاری زنان افغان می‌گوید، در حال حاضر حد اقل کمتر از یک صدهزار افغانی از دکانداران قرضدار شده و بخاطر نبود پول، مجبور است تلفن‌ شخصی اش را خاموش نگهدارد تا قرضداران‌اش از وی درخواست پول نکنند.

این بانو می‌گوید، اگر این اینگونه وضعیت بیشتر دوام کند مجبور است فرار کند و یا هم دست به خودکشی بزند.

با این حال رینا امیری، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، در سالگرد ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی در صفحه‌ی اکس خود گفته است که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی ممنوعیت ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه را با تهدید جدی مواجه کرده است.