در قریه جلمیش دره شکاری_بامیان، یک عالم دین، دختر ۵ ساله اش را به “بد “داده است ذکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت بامیان می گوید که این عالم دین متهم به تجاوز جنسی بالای یک زن بوده و باشنده های محل فیصله کرده اند که این عالم دین، باید دخترش را به فامیل قربانی […]

در قریه جلمیش دره شکاری_بامیان، یک عالم دین، دختر ۵ ساله اش را به “بد “داده است
ذکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت بامیان می گوید که این عالم دین متهم به تجاوز جنسی بالای یک زن بوده و باشنده های محل فیصله کرده اند که این عالم دین،
باید دخترش را به فامیل قربانی بعنوان “بد “بدهد.
رسم بد یکی از سنت های قبیله ای است که در جنوب افغانستان بیشتر رایج بوده اما در بعضی مناطق دیگر نیز جریان دارد