برخورد دوگانه‌ی جوامع بین المللی با طالبان سبب ابقای آنان در قدرت شده است
برخورد دوگانه‌ی جوامع بین المللی با طالبان سبب ابقای آنان در قدرت شده است

خبرگزاری زنان افغانستان: جنبش اعتراضی موسوم به جنبش زنان افغانستان برای برابری، در اعلامیه-ی به مناسبت دوسالگی سقوط کشور بدست گروه طالبان، می¬گویند رفتار دوگانه¬ی جوامع بین المللی با طالبان سبب ابقای آنان در قدرت شده است. در بیانیه¬ی که امروز(سه شنبه، ۲۳ اسد) از سوی این جنبش زنان افغانستان منتشر شده است در آن […]

خبرگزاری زنان افغانستان: جنبش اعتراضی موسوم به جنبش زنان افغانستان برای برابری، در اعلامیه-ی به مناسبت دوسالگی سقوط کشور بدست گروه طالبان، می¬گویند رفتار دوگانه¬ی جوامع بین المللی با طالبان سبب ابقای آنان در قدرت شده است.
در بیانیه¬ی که امروز(سه شنبه، ۲۳ اسد) از سوی این جنبش زنان افغانستان منتشر شده است در آن زنان معترض در هشت ماده خواستها ومطالبات شان را از جوامع بین المللی مطرح کرده است.
در بخش نخست این بیانیه آمده است که دولت سابق جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی تسلیمی بدون جنگ افغانستان به طالبان را بی هیچ واکنشی تماشا کردند درحالی می¬دانستند افغانستان به دست یگ گروه تروریستی و افراطی می¬افتد که با آوردن گروه تروریستیِ طالبان، کوشش‌های جامعه‌ی افغانستان در راستای مدنیت، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، عدالت و تحکیم پایه‌های دولت و ملّت یک‌شبه فروپاشید.

به گفته¬ی این زنان معترض در فردای سلطه¬ی مجدد رژیم تروریستیِ طالبان، انواعِ مختلفِ محدودیت‌ها در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی بر جامعه‌ی افغانستان به‌خصوص زنان وضع گردید که تا هنوز با شدت تمام ادامه دارد و اینک، زنان را به‌طور کلی از پیکر جامعه طرد و حذف کرده است.
زنان معترض همچنان می¬گویند که تنها زنانی افغانستان با تشکیل جنبش های اعتراضی در برابر طالبان سرسختانه ایستادگی کردند وهمواره مورد سرکوب،خشونت و شکنجه قرار گرفته و حتا زندانی شدند اما اکنون هر جنبشی برای آن‌که به خواسته‌هایش برسد عواملی مختلفی در آن دخالت دارند.

«متأسفانه باید یادآور شویم که جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان همان‌طور که از سوی رژیم تروریستیِ طالبان طی دو سال مورد سرکوب و خشونت واقع شد، از سوی جوامع بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان حقوق بشر و سایر نهادهای حمایت‌گر بین‌المللی مورد کتمان و فراموشی قرار گرفت.»

زنان معترض همچنان می¬گوید که سازمان ملل و جوامع بین‌المللی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران قاطعانه حمایت کردند، اما جنبش‌های اعتراضیِ زنان افغانستان را به فراموشی سپردند.
آنان همچنان می¬گویند :«جوامع بین‌المللی عملاً از رژیم طالبان حمایت می‌کنند و هفته‌وار به آن‌ها پول می‌فرستند، اما در زبان منتقد آن‌هاست. لذا آن‌چه امروز در پی سقوط دولت جمهوری و ظهور امارت تروریستی طالبان، بر سر جامعه‌ی افغانستان آوار شده و بر سر زنان آمده، و به‌طور کلّی، همه‌ی این وضعیت، محصول زبان دوگانه و رفتار منافقانه‌ی جوامع بین‌المللی است.»
جنبش زنان افغانستان برای برابری از جوامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواسته است که از مزمن شدن بحران افغانستان جلوگیری کند وقدرت تروریزم را بیشتر از این گسترش ندهد.