برنامه جهانی غذا از کمک مواد غذایی ۵ میلیون‌ و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز خبر داده‌است
برنامه جهانی غذا از کمک مواد غذایی ۵ میلیون‌ و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز خبر داده‌است

برنامه جهانی غذا در افغانستان، از کمک مواد غذایی از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار دختر و پسر دانش‌آموز در مکاتب ابتدایی در سال گذشته خبر داده‌است. برنامه جهانی غذا (WFP)، دیروز دوشنبه ۳۰ دلو، در صفحه‌ی توییتر خود مطرح کرده‌ بود که در یک سال گذشته به ۱.۵ میلیون دختر و پسر در مکاتب […]

برنامه جهانی غذا در افغانستان، از کمک مواد غذایی از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار دختر و پسر دانش‌آموز در مکاتب ابتدایی در سال گذشته خبر داده‌است.

برنامه جهانی غذا (WFP)، دیروز دوشنبه ۳۰ دلو، در صفحه‌ی توییتر خود مطرح کرده‌ بود که در یک سال گذشته به ۱.۵ میلیون دختر و پسر در مکاتب ابتدایی مواد خوراکی توزیع کرده‌است.

بر اساس گزارش این نهاد، در این زمان به‌ تعداد ۱۴۴۰۰۰ دختران دانش‌آموز مواد غذایی بشمول روغن، آرد و بیسکویت توزیع گردیده‌است.

برنامه جهانی غذا گفته که منظور از توزیع بسته‌های کمکی تقویت جسمی و روحی دانش‌آموزان بوده زیرا در این بسته‌ی کمکی (آرد و بیسکویت) دارای انواع پروتین و ویتامین بوده که به صحتمندی و رشد جسمی دانش‌آموزان مقوی بوده تا دانش‌آموزان برای تمرکز بیشتر روی یادگیری و آموزش بهتر توجه کافی داشته باشند.

با به قدرت رسیدن مجدد گروه طا.لبان بر کشور، به اقتصاد مردم به‌شدت ضربه‌ی سنگین وارد شد. اکثریت مردم افغانستان حتا خرید نان‌ خوردن را ندارند. از طرفی فشار سنگین مواد خوراکی و سوخت، از سوی دیگر گروه طا.لبان محدودیت‌ های فراوانی را به مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران ایجاد کرده آنان را از ابتدایی‌ترین حق انسانی که همانا حق آزاد زنده‌گی کردن و حق زنده‌گی اجتماعی است از آنان سلب کردند مکاتب، دانشگاه‌ها، فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بروی این طبقه بستند که خود نیز بر اقتصاد کشور ضربه‌ی هنگفتی وارد کرده‌است.

چندی قبل، بر اساس گزارش کمیته‌ی بین‌المللی نجات، از ۲۰ کشور در خطر بحران انسانی خبر داده‌ بود. سال جاری (۲۰۲۴) میلادی را یک سال پر خطر برای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران محروم از آموزش و کار پیش‌بینی کرده‌است.