برنامه جهانی غذا: اکنون در افغانستان به ۵ میلیون تن کمک کرده می‌توانیم
برنامه جهانی غذا: اکنون در افغانستان به ۵ میلیون تن کمک کرده می‌توانیم

خبرگزاری زنان افغانستان: با افزایش آمار بیکاری در کشور و زیر خط فقر قرارگرفتن روز‌افزون ملت، کمک‌های جامعه جهانی نیز کاهش پیدا کرد. نبی رسولی یک تن از دوکانداران عمده فروش می‌گوید: «وضعیت اقتصادی مردم بسیار وخیم است، افراد زیادی است که از ناتوانی و بی بضاعتی یک کیلو، نیم‌سیر، یک سیر آرد می‌خرند تا […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با افزایش آمار بیکاری در کشور و زیر خط فقر قرارگرفتن روز‌افزون ملت، کمک‌های جامعه جهانی نیز کاهش پیدا کرد.

نبی رسولی یک تن از دوکانداران عمده فروش می‌گوید: «وضعیت اقتصادی مردم بسیار وخیم است، افراد زیادی است که از ناتوانی و بی بضاعتی یک کیلو، نیم‌سیر، یک سیر آرد می‌خرند تا روز و شب شان را بگذراند و حتی افرادی هستند که نان خشک بلا استفادهٔ دیگران را آرد کرده میخورند، وی می‌گوید که کمک های که صورت گرفته برای چند ماهی کافی بوده، برای اینکه هرکسی خرج عیال خود را در آورد و از نیازمندی به کمک‌های جامعه جهانی رهایی یابد، باید زمینه کار برای مردم فراهم شود.»

برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ی اعلام داشته است که از میان ۱۵ میلیون تن، که در گرسنگی حاد قرار دارند. در حال حاضر تنها به ۵ میلیون تن کمک رسانده می‌توانند.
این اداره ملل متحد در تویتی گفته است که تا زمستان سال جاری به یک میلیارد دالر برای کمک‌رسانی ضرورت دارد.
این درحالی است که برنامه جهانی غذا چندی قبل نیز گفته بود که ۸۷ فیصد خانواده‌ها در افغانستان دسترسی به غذای کافی برای خوردن را ندارند.
این گزارش در حالی بیرون داده شده است که مردم کشور از بیکاری و فقر به شدت رنج می‌برند و در سردرگمی قرار دارند.